Ysgol Pant y Rhedyn
Ffordd Penmaenmawr
Llanfairfechan
Conwy
LL33 0PA
 
Ffon/Tel:01248 680 642
pennaeth@pantyrhedyn.conwy.sch.uk
Pennaeth/Headteacher:
Mr Matthew Jones B'Addysg,CPCP

Trwy Ymdrech, Byddaf yn Llwyddo Trwy Ymdrech, Byddaf yn Llwyddo
NEWYDDION- YSGOL YN CAEL EI CYDNABOD FEL YSGOL RHYNGWLADOL. PLANT YN CODI 200 TUAG AT ELUSEN COMIC RELIEF.GALA NOFIO AR 24/3/2011
LATEST NEWS- THE SCHOOL IS AWARDED THE INTERNATIONAL SCHOOL AWARD. PUPILS RAISE OVER 200 TOWARDS COMIC RELEF. SWIMMING GALA TOMORROW 24/3/2011.
web counter account login CLICIWCH I YMWELD A'N WEFAN
  CLICK HERE TO VISIT OUR WEBSITE
TRWY YMDRECH, BYDDAF YN LLWYDDO. THROUGH EFFORT, I WILL SUCCEED.